Header image  
"Despot Stefan Lazarevic"  
  
 
 
 
 

 

 
Istorijat
  Osnovna škola „Despot Stefan Lazarevic“ u Babušnici (u periodu 1966-2002. škola je radila pod imenom „Ivo Lola Ribar“), zapocela je sa radom 1886. godine.
     U prvoj školskoj godini svoga postojanja imala je cetrdeset jednog ucenika, od kojih je cetrdesetoro bilo upisano u prvi, a jedna ucenica u drugi razred.Prvi ucitelj bio je Velimir K. Cvetkovic, svršeni ucenik uciteljske škole iz Cacka. Škola je bila smeštena u privatnoj kuci, uzetoj pod zakup. Opremljenost škole bila je minimalna, skoro nikakva: sto i stolice za ucitelja, tabla, nekoliko uskih dugackih skamija za više ucenika, velika plehana pec i bez ikakvih nastavnih sredstava.
Krecuci se uzlaznom linijom u svom razvoju, Osnovna škola  „Despot Stefan Lazarevic“ u Babušnici je, zajedno sa još devet škola u Srbiji, u cilju izvodenja eksperimenata i primene novog školskog programa, 1958. godine proglašena oglednom cime je, u pedagoškom smislu i zapoceo najznacajniji posleratni period u njenom razvoju.
Organizacija nastave, po planu i programu, koji sem u oglednim nije primenjivan u ostalim školama, dobijala je nove dimenzije. Nastava je, uz primenu novih, savremenih metoda i oblika rada, izvodena pod neposrednim rukovodstvom nastavnika, a školski prostor se po prvi put koristio u svrhu kabinetske nastave.
Ogledni rad je podrazumevao nove objekte, nova nastavna i tehnološka sredstva.
Posle detaljnih analiza, sprovedene javne diskusije i iskustava oglednih škola, 1962. godine korigovani su planovi i programi dobijeni od Saveta za prosvetu NR Srbije koji su posle 1959. godine u celosti primenjivale sve ogledne škole. Izmenom su preciznije odredeni vaspitno-obrazovni zadaci nastave i jace naglašeni vaspitni zadaci svakog predmeta. Osnovna škola u Babušnici je najduže radila po ovom planu, sve do 1977. godine, kada je na osnovu Jedinstvenih osnova, donet Zajednicki plan i program vaspitno - obrazovnog rada koji je prakticno primenjivan u prvom, drugom, petom i šestom razredu, uz izvesne promene, od 1986. godine nadalje.
Januara 1966. godine škola je dobila naziv "Ivo Lola Ribar" i pod tim imenom razvijala se i prolazila brojne probleme i teškoce u vec izgradenom sistemu osmogodišnjeg obrazovanja, prateci savremene tendencije u nastavi pod uticajem društvenih promena i razvoja tehnologije rada, uz neprekidno usavršavanje i pripremu nastavnika i pojacan rad strucnih aktiva. Pod imenom "Ivo Lola Ribar" škola je radila do 30. marta 2002. godine.
Pod novim imenom „Despot Stefan Lazarevic“ škola je krenula putevima osavremenjivanja, reformisanja i unapredivanja obrazovno-vaspitnog rada, o cemu govore zapaženi rezultati koje postižu njeni ucenici i nastavnici.