Header image  
"Despot Stefan Lazarevic"  
  
 
 
 
 

 
Opšta akta škole

Statut
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju učenika
Pravilnik o ispitima učenika
Pravilnik o pohvaljivanju i nagradjivanju
Dan otvorenih Vrata
Ekskurzije
Koncert
Dečji vašar
Izveštaj o primljenoj donaciji
Zapisnik o svečanom prijemu prvaka
Kros
Sportska Nedelja
Susret sa pesnikom
Pravilnik o nabavkama
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
pravilnik o radu
Pravilnik o merama, načinima i postupcima zaštite učenika
Pravila ponašanja u školi
Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu
Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan rad
Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta
Poslovnik o radu Školskog odbora
Poslovnik o radu Saveta roditelja
Poslovnik o radu Nastavničkog veća
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
Pravilnik o ispitima učenika
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Pravilnio vasptnoj, vaspitno-disciplinskog i materijalnoj odgovornosti ucenika
Pravilnik zaštite od požara
Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
Model internog akta
Letopis
Lepopis 2019
Uzbunjivac
Pravila zaštite od požara
Pravilnik o nabavkama čija procenjena vrednost nije veća od 500000 dinara
Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
PRAVILNIK O OBAVLJANJU DRUŠTVENO – KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA
Pravilnik o načinu evidentirawa i praćewa društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada i izveštavawa o wegovim efektima

Godišnji program rada škole

Godišnji plan rada škole
1. Brojno stanje učenika
2. Godišnji plan samovrednovanja
3. Zaduženja nastavnika
4. Plan stručnog usavršavanja
5. Sadržaji programa ekskurzije - prvi ciklus
6. Sadržaji programa ekskurzije - drugi ciklus
Katalog udžbenika po razredima
Komplet za 1. razred
Komplet za 2. razred
Komplet za 3. razred
Komplet za 4. razred
Komplet za 5. razred
Komplet za 6. razred
Komplet za 7. razred
Komplet za 8. razred

Izveštaji

Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada škole
Časovi održani u multimedijalnom kabinetu od 1-4 r.
Časovi održani u multimedijalnom kabinetu od 5-8 r.
Dečja nedelja 2017/18
Izveštaj o radu direktora
Realizacija fonda časova 2014/15
Ostvarenje plana stručnog usavršavanja
Pregled izostanaka učenika 2014/15
Opšti uspeh učenika 2014/15
Izveštaj o radu pomoćnika direktora
Stručna veća
Vurdijada
Seminar za nastavnike, stručne saradnike i direktora škole
Jesenji kros
Akcija prikupljanje starog papira
Ekološka akcija
Početak nove školske godine
Predškolci
Sportska nedelja
Ugledni čas
Izveštaj o kreativnoj radionici povodom Dečje nedelje
Zahvalnice
Veliki svete
Donacije u 2017. godini
Završni račun
Završni racun 2019
Izvestaj o donacijama za nagrađivanje ucenika

Školski program
2018-2022
Odluka o školskom programu
Prvi deo - Uvod
Drugi deo - sadržaj
Treći deo - nastavni planovi i programi

Izveštaj o radu GPRŠ 17-18 Odluka o usvajanju godišnjeg plana rada škole
Izveštaj o ostvarivanju GPRŠ u 2017/18 godini
Prilozi
1. Izveštaj o dečjoj nedelji
2. Realizacija fonda časova
3. Ostvarivanje plana stručnog usavršavanja
4. Prilog stručnog veća
5. Opšti uspeh učenika
6. Pregled izostanaka učenika
7. Broj održanih časova primenom novih nastavnih tehnologija, sredstava i materijala


Čitalačka značka

Raspored pismenih radova

Raspored pismenih radova - II polugođe

Plakat - 15. oktobar Međunarodni dan pešačenja