Header image  
"Despot Stefan Lazarevic"  
  
 
 
 
 

 

 
Skola danas

OŠ „Despot Stefan Lazarevic“ iz Babušnice je najveca škola u opštini, koju u školskoj 2008/09. godini pohada 644 ucenika, rasporedenih u 36 odeljenja (24 u maticnoj školi, 11 izdvojenih kombinovanih odeljenja od prvog do cetvrtog razreda u selima: Stol, Vava, Draginac, Suracevo, Kambelevac, Provaljenik, Donji Striževac, Bratiševac, Donje Krnjino, Gornje Krnjino, Radoševac, kao i jedno patronažno odeljenje). Obrazovno-vaspitni rad obavlja 58 nastavnika i strucnih saradnika, koji izuzetno veliku pažnju poklanjaju stalnom unapredivanju kvaliteta i nivoa postignuca ucenika. U školi rade tri administrativno-finansijska radnika i sedamnaest pomocno-tehnickih radnika.

     U sedmogodišnjem periodu, u kome nosi ime „Despot Stefan Lazarevic“, školom upravlja Školski odbor, a rukovodecu ulogu ima direktor škole.

      Od 2002. godine direktor škole je Radmila Mladenovic, diplomirani matematicar, koja je i sama bivši veoma uspešan njen ucenik.  

      U maticnoj školi, rad je organizovan u dve fizicki izdvojene zgrade koje cine funkcionalnu celinu i omogucšavaju realizaciju nastave u dve smene u okviru petodnevne radne nedelje.

     Savremeno organizovan vaspitno-obrazovni rad izvodi se u ucionicama, kabinetu za informatiku, multimedijalnom kabinetu i sali za fizicko vaspitanje. Škola raspolaže bibliotekom, sportskim terenima, kuhinjom sa trpezarijom i radionicom.

     Najvažniji cilj, cijem ostvarivanju škola danas teži, je napredak svakog ucenika ponaosob u skladu sa njegovim mogucnostima i intelektualnim sposobnostima, kroz aktivnosti u redovnoj, dodatnoj, dopunskoj nastavi i kroz rad sekcija (literarne, dramske, recitatorske, novinarske, mladih matematicara, fizicara, geografa, šahovske, odbojkaške, košarkaške). Upravo zato su ucenici ove škole postizali i postižu tradicionalno dobre uspehe i u nastavi i u vannastavnim aktivnostima. To narocito ilustruju ostvareni rezultati na svim takmicenjima organizovanim od strane Ministarstva prosvete, što doprinosi afirmaciji samih ucenika, škole i sredine.

      Velika pažnja posvecena je strucnom usavršavanju zaposlenih radnika. Nastavnici i strucni saradnici ucestvovali su na brojnim seminarima u Beogradu, Nišu, Pirotu, ali i u samoj školi, ciji su voditelji bili eminentni strucnjaci iz raznih oblasti: dr Ivan Ivic, dr Ana Pešikan, dr Ratko Jankov, dr Miroslav Pavlovic, dr Stevan Jokic, prof.dr Ljubica Prodanovic, dr Borislav Stanojlovic, dr Prvoslav Jankovic, dr Tadija Erakovic. Mnogo je primera dobre prakse nastalih u školi, koji su predstavljeni prezentacijama, publikacijama u strucnim casopisima i na strucnim seminarima:

  • Na XXIV Specijalizovanom seminaru o nastavi racunarstva i informatike u osnovnim i srednjim školama, održanom 18. januara 2008. godine u Sava centru u Beogradu, u okviru teme „Primeri dobre prakse“, predstavio se tim nastavnika škole svojim radovima iz srpskog jezika i matematike. Predstavljanje je bilo veoma uspešno i doprinelo je uspešnoj promociji škole, lokalne sredine i postignutih rezultata.
  • Posebno istaknutim ucešcem jedanaest timova nastavnika na konkursu Zavoda za unapredenje obrazovanja i vaspitanja „Kreativna škola“, pocev od školske 2005/06. godine, od kojih je sedam radova uvršteno u Bazu znanja, a škola je 2006. godine nagradena za najveci broj radova koji su ušli u Bazu znanja.
  • Na poziv Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Niša, 3. aprila 2009. godine, školski tim  predstavio je  nastavnicima niških osnovnih škola brojne primere dobre prakse koji su namenjeni razrednoj i predmetnoj nastavi.  Izuzetno uspešne prezentacije pokrenule su strucnu diskusiju u kojoj je clanovima tima odato priznanje za kreativan rad i prezentovana ostvarenja. Prezentaciji je prisustvovala Kristina Mater, konsultant SDC za obrazovanje. Ovaj dogadaj i finansijski je pomogao SDC.

         Uspešnosti i afirmaciji škole, u punoj meri, doprinose Zimska škola mladih matematicara i Pesnicka škola ciji je pokretac i glavni i odgovorni urednik Vera Cvetanovic, a koja je rezultirala zbornicima ucenickih pesnickih ostvarenja „Razbokoreni svet“ (2004.), „Na krilima radosti“ (2006.), „Ovako se Sunce rada“ (2009.)

        Školska 2005/2006. godina bila je u znaku jubileja 120 - te godišnjice postojanja i rada škole. Centralna proslava odvijala se 20. maja, na Dan škole, uz razlicite manifestacije i bogat kulturno-umetnicki program. Ovaj dan ce ostati zabeležen i po tome što je deo proslave bio „Vitezov karavan pesnika za decu“, predvoden pesnicima i umetnicima kao što su Dobrica Eric, Nedeljko Popadic i Minja Subota.

         Za vek i dvadeset dve godine postojanja, ugled OŠ „Despot Stefan Lazarevic“ iz Babušnice bezbroj puta je potvrdivan. Njeno ime postalo je prepoznatljivo po uspehu i svojoj izuzetnosti meduvelikim brojem uspešnih škola na nivou Republike. Mnogi njeni bivši daci su poznati i priznati umetnici, sportisti, naucnici. Dovoljno je pomenuti dr Ljubomira Cirica, profesora Mašinskog fakulteta u Beogradu, dr Aleksandra Cirica, dekana Pravnog fakulteta u Nišu, dr Dragana Petrovica sa Ekonomskog fakulteta u Nišu, Dušana Petkovica, dobitnika Svetosavske nagrade i najboljeg studenta Niškog univerziteta za 2007. godinu ...