Izveštaj o ostvarivanju GPRŠ za školsku 2020/21 godinu
Izveštaj o ostvarivanju Razvojnog plana za školsku 2020/21 godinu
Izveštaj o ostvarivanju akcionog plana u procesu samovrednovanja za školsku 2020/21 godinu
Izveštaj o realizaciji plana stručnog usavršavawa za školsku 2020/21 godinu
Izveštaj o radu direktora za školsku 2020/21 godinu
Izveštaj o radu direktora škole 2022/23
LETOPIS za školsku 2020/21 godinu
LETOPIS za školsku 2021/22 godinu
Letopis 2022/23
Godišni plan rada za školsku 2021/22 godinu
Godišni plan rada za školsku 2022/23 godinu
Godišnji plan rada škole 2023/24
Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada za školsku 2021/22 godinu
Izvestaj o ostvarivanju GPRS 2022/23
Plan stručnog usavršavanja za školsku 2021/22 godinu
Informator o radu škole
Razvojni plan škole za period 2018-22.god.
Razdvojni plan 2022-2027
Odluka o raspisivanju konkursa za direktora škole
Dan otvorene škole
Odgovor na zahtev za pristup informacijama
Izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Školski program

Odluka o školskom programu
Prvi deo - Uvod
Drugi deo - sadržaj
Treći deo - nastavni planovi i programi
Šesti razred
Aneks školskog programa
Digitalni svet II razred
Likovna kultura IV razred
Fizičko i zdravstveno vaspitanje IV razred
Engleski jezik IV razred
Engleski jezik IV razred - dopunska nastava
Engleski jezik IV razred - plan sekcije
Program nastave IV razred
Srpski jezik i književnost 8 razred
Matemtika 8 razred
Istorija 8 razred
Fizika 8 razred
Mikrobit sekcija
Muzička kultura 8 razred
Likovna kultura 8 razred
Ruski jezik 8 razred
Geografija 8 razred
Engleski jezik 8 razred
Biologija 8 razred
Udžbenički kompleti

Izveštaj o donacijama
Završni račun
Objašnjenja velikih odstupanja
Odluka o usvajanju

Izvestaj o koriscenju budzetske rezerve - potpisan
Izvestaj o garancijama - potpisan
Izvestaj o donacijama - potpisan
Godisnji finansijski izvestaj - potpisan
Obrazlozenje odstupanja - potpisan
odluka o usvajanju GFI
Izvestaj o realizaciji ukupnih sredstava - potpisan

Pravilnik o budžedskom računovodstvu
Poslovnik o radu nastavničkog veća
Poslovnik o radu školskog odbora
Poslovnik o radu saveta roditelja
Pravilnik o nabavkama
Pravilnik o ostalim nabavkama
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
Finansijski plan za 2021. godinu
Treći rebalans budzeta
Plan i izvršenje rashoda na teret opštine za decembar 2021
Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.
Finansijski plan za 2022. godinu, odluka i saglasnost
Godisnji finansijski izvestaj 2021.g.
Odluka Skolskog Odbora o usvajanju godi[njeg finansijskog iyve[taja ya 2021. godinu
dodatni obrasci iz GFI
Izveštaj RD i sopstveni prihodi
Finansijski plan (1. izmena i dopuna), Odluka ŠO, Resenje OV.
Finansijski plan (2. izmena i dopuna), Odluka ŠO, Resenje OV.
Finansijski plan (3. izmena i dopuna), Odluka ŠO, Resenje OV.
Finansijski plan 2022 - usklađivanje budžeta
Finansijski plan za 2023 godinu, Odluka ŠO, Rešenje OV
GFI
Dodatni obrasci uz GFI
Odluka ŠO
Izveštaj - roditeljski dinar
Izveštaj - sopstveni prihodi
I Rebalans (izmena i dopuna fin. plana za 2023.g.), odluka SO, Resene OV.
Finansijski plan, II Rebalans, treća izmena, Odluka ŠO i Rešenje OV
Finansijski plan, III Rebalans, četvrta izmena, Odluka ŠO i Rešenje OV
Finansijski plan, peta izmena, Odluka ŠO i Rešenje OV
Finansijski plan za 2024. g., Odluka ŠO i Rešenje OV
Finansijski plan za 2024. g. - prva izmena, Odluka ŠO i Rešenje OV
Finansijski plan za 2024. g. - prvi rebalans 3 izmena
Dodatni obrasci uz GFI
GIF
Izveštaji - donacije i roditeljski dinar
GIF odluka ŠO
Druga izmena finansijskog plana
Zaduženje nastavnika
Pravilnik o internom finansijskom upravljanju i kontroli
Plan zaštite i spsavanja osnovne škole
Procena rizika od katastrofe
Zakon o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2019/2020
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2022
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika
Statut škole
Ocenjivanje vladanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutrasnjem uzbunjivanju
Sistematizacija
Pravilnik o radu Školskog odbora
Pravilnik o merama i načinima i postupcima zaštite i povećanja bezbednosti učenika škole
Pravilnik o organizaciji i sistematizacije poslova
Plan rodna ravnopravnost
Odluka o određivanju lica za rodnu ravnopravnost
Program završnog ispita
Završni ispit
Rodna ravnopravnost - plan za ostvarivanje i unapređenje
Rodna ravnopravnost - plan upravljanja rizicima
Rodna ravnopravnost - obrazac 3
Rodna ravnopravnost - obrazac 1
Rodna ravnopravnost - lice za rodnu ravnopravnost
Plan integriteta - III ciklus
Pravilnik o sistematizaciji
Pravilnik o vaspitnoj, vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika u školi
Pravilnik o ocenjivanju učenika
Pravilnik o upotrebi mobilnog telefona, elektronskog ure]aja i drugog sredstva
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Pravilnik o ocenjivanju ucenika
Pravilnik o obavljanju drustveno korisnog rada
Evidentiranje i praćenje pojačanog vaspitnog rada
Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
Pravila ponašanja u školi
Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika