Header image  
"Despot Stefan Lazarevic"  
  
 
 
 
 

 

 
Kadrovi

Nastavni i vannastavni kadar u Osnovnoj školi Despot Stefan Lazarevic iz Babušnice cine:

1. Љиљана Станковић, директор школе
2. Соња Миловановић, секретар школе
3. Дубравка Митровић, школски педагог
4. Штефица Станковић, школски психолог
5. Наташа Ђорђевић,шеф рачуноводства
6. Марија Станић Потић, књиговођа
7. Данијела Живковић, професор разредне наставе
8. Наташа Јовановић, професор разредне наставе
9. Весна Милић Раденковић, професор разредне наставе
10. Maja Димитријевић, професор разредне наставе
11. Јасмина Спасић, професор разредне наставе
12. Милијана Аранђеловић, професор разредне наставе
13. Зорица Ристић, професор разредне наставе
14. Злата Павловић, професор разредне наставе
15. Слађана Цветковић, професор разредне наставе
16. Јелица Богојевић, професор разредне наставе
17. Далибор Аранђеловић, професор разредне наставе
18. Весна Петровић, професор разредне наставе
19. Данијела Стефановић, наставник разредне наставе
20. Данијела Николић, професор разредне наставе
21. Богољуб Тодоровић , професор разредне наставе
22. Милена Видановић, професор разредне наставе
23. Братислав Јовановић, професор разредне наставе
24. Дивна Давитков, професор разредне наставе
25. Биљана Манић, професор разредне наставе
26. Саша Филиповић, професор разредне наставе у продуженом боравку
27. Јелена Поповић, професор српског језика и грађанског васпитања
28. Ружица Адамовић, професор српског језикаи грађанског васпитања
29. Далибор Ђорђевић,професор српског језика и библиотекар
30. Љубисав Младеновић, наставник руског језика
31. Радица Вељковић, наставник руског језика и библиотекар
32. Маја Стојановић, професор математике
33. Сања Костић, професор математике, информатике и рачунарства
34. Зорица В.Ристић, професор математике
35. Небојша Станковић, професор физике
36. Ана Стојанов, професор историје и г.васпитања
37. Bладица Јонић, професор географије
38. Слађана Стојановић, професор хемије и домаћинства
39. Зорица Петровић, наставник биологије
40. Андријана Пејчић, професор биологије, домаћинства и чувара природе
41. Марко Љубов, професор ликовне културе
42. Mирослав Ракић, наставник музичке културе
43. Александар Ранчић, професор технике и технологије
44. Синиша Ранђеловић, професор физичког и здравственог васпитања
45. Мирослав Станојевић, професор физичког и здравственог васпитања
46. Јелена Николић, професор енглеског језика
47. Миле Филипов,професор енглеског језика
48. Санела Богдановић Милошевићпрофесор енглеског језика
49. Душан Ранчић, вероучитељ
50. Филип Митровић, наставник технике и технологије и информатике
51. Јована Тошић, наставник информатике
52. Милица Томић, наставник технике и технологије
53. Валентина Јовић, педагошки асистент
54. Душан Живковић, домар
55. Јасна Тодоровић, кувар
56. Ненад Јовановић, ложач
57. Гизела Јовановић, помоћна радница
58. Татјана Тодоровић, помоћна радница
59. Надица Митровић,помоћна радница
60. Катарина Стојановић ,помоћна радница
61. Снежана Раденковић, помоћна радница
62. Радиша Митровић, помоћни радник
63. Бобан Крстић, помоћни радник
64. Данијела Пејчић, помоћна радница
65. Весна Стојановић,.помоћна радница
66. Лидија Пејчић, помоћна радница
67. Братислав Mитић, помоћни радник