Header image  
"Despot Stefan Lazarevic"  
  
 
 
 
 

 

 
Skola danas

ШКОЛА ДАНАС

Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници основана је 15.11.1886. године. До оснивања Oсновне школе у Бабушници дошло је на иницијативу групе одборника и чланова Oпштинског суда. На састанку Школског одбора који је одржан 1.11.1886.г. и донета је одлука да се сва пописана деца позову 3.11. и „од њих изаберу она, за школу, која су најбоља, а не прелазе прописан број година законом одређених“. После избора ученика, бабушничка основна школа је у првој школској години имала 41 ченика.

У школској 2023/2024. години, школа „Деспот Стефан Лазаревић“ је започела рад са 451 уписаних ученикa (38 у ИО и 413 у матичној школи) и 46 наставникa и 3 стручнa сарадникa. У школи ради и педагошки асистент. Највећа је школа на територији бабушничке општине. Рад у њој одвија се у 19 одељењу матичне школе, 11 издвојених комбинованих одељења од првог до четвртог разреда у селима: Стол, Вава, Драгинац, Сурачево, Kамбелевац, Проваљеник, Доњи Стрижевац, Братишевац, Доње Kрњино, Горње Kрњино и Радошевац.

У матичној школи школски објекти су две физички одвојене зграде у улици 7. јули 26. Школа има продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда, а у просторијама школске ради и издвојено одељење ОМШ „Др Драгутин Гостушки“ из Пирота.

ПРОЈЕКТИ

Пројекат „Школе за 21. век“, чији је носилац  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, British Council, су спроводили ученици 5-8 разреда са наставницом информатике. Циљ овог програма је да ученици стекну вештине критичког мишљења и решавања проблема. Поред стицања вештина критичког мишљења и решавања проблема, ученици су усвојили практичне вештине програмирања.

Пројекат „Повезане школе“ је пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства трговине, туризма и телекомуникација. У 1. и 2. фази пројекта у матичној школи, а у 3. фази пројекта и у издвојеним одељењима.Постављени су уређаји за приступ Wi-Fi интернету у свим учионицама, кабинетима и канцеларијама те је на тај начин е омогућен приступ интернету свима. Матична школа је прикључена на оптички интернет, а током наредних година оптички интернет биће уведен и у сва издвојена одељења.

У току школске 2021/22.године школа је учествовала у реализацији Пилот пројекта „Улога ученика у заштити животне средине“ Министарства заштите животне средине и МПНТР-а. Пројекат школе је освојио 6. место на нивоу републике и 1. место на нивоу ШУ Ниш. Школа је учесник у пројекту „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – Учимо сви заједно”), који спроводе МПНТР-а и УНИЦЕФ уз подршку Делегације Европске уније у Србији, у оквиру ког ће запослени проћи низ обука о инклузивном образовању и та знања применити кроз хоризонтално учење,сарадњу са родитељима и другим школама које учествују у овом пројекту. Пројекат „Квалитетно образовање за све“, чији је носилац Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Савет Европе се у школи реализоваће се од школске 2022/26. године, у трајању од 4 године. Циљ пројекта је подстицање квалитетног образовања и борбе против дискриминације у образовању кроз примену Референтног оквира компетенција за демократску културу Савета Европе и побољшање квалитета образовања подстицањем демократске културе у формалном образовном систему применом анти-дискриминаторног приступа базираног на стандардима и праксама Савета Европе.

ТАКМИЧЕЊА

Најважнији циљ, цијем остваривању школа данас тежи, је напредак сваког ученика понаособ у складу са његовим могућностима и интелектуалним способностима, кроз активности у редовној, додатној, допунској настави и кроз рад секција (литерарне, драмске, рецитаторске, новинарске, младих математичара, физичара, географа, шаховске, одбојкашке, кошаркашке). Управо зато су ученици ове школе постизали и постижу традиционално добре успехе и у настави и у ваннаставним активностима. У току школске године ученици наше школе учествујуна многобројним такмичењима и смотрама, које организује Министарство просвете, на којима из свих наставних предмета показују изузетне резултате. Сваке школске године наши ученици, уз свесрдну помоћ у раду и подршку својих наставника-ментора, освајају прва места на општинским, окружним, међуокружним такмичењима и смотрама, а можемо се похвалити и великим бројем освојених награда на републичким такмичењима, што доприноси афирмацији самих ученика, школе и средине. Велика пажња посвећена је стручном усавршавању запослених радника. Наставници и стручни сарадници учествовали су на бројним семинарима у Београду, Нишу, Пироту, али и у самој школи, чији су водитељи били еминентни стручњаци из разних области: др Иван Ивић, др Ана Пешикан, др Ратко Јанков, др Мирослав Павловић, др Стеван Јокић, проф.др Љубица Продановић, др Борислав Станојловић, др Првослав Јанковић, др Тадија Ераковић и многи други. Много је примера добре праксе насталих у школи, који су представљени презентацијама, публикацијама у стручним часописима и на стручним скуповима.

За сто тридесет седам година постојања, углед ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ из Бабушнице безброј пута је потврђиван. Њено име постало је препознатљиво по успеху и својој изузетности међу великим бројем успешних школа на нивоу Републике. Многи њени бивши ђаци су познати и признати уметници, спортисти, начници. Довољно је поменути др Љубомира Ћирића, професора Машинског факултета у Београду, др Александра Ђирића, декана Правног факултета у Нишу, др Драгана Петровића са Економског факултета у Нишу, Душана Петковића, добитника Светосавске награде и најбољег студента Нишког универзитета за 2007. годину ...